Neokultur

Quartet Plugged – Sön. 30/10 kl. 16.00 i UKK Sal B
I Quartet Plugged utforskar Aniarakvartetten elförstärkt musik för stråkkvartett, en genre som skapades i och med George Crumbs kommentar om vietnamkriget, ’Black Angels – Thirteen images from the dark land’, från 1970.
Saker och ting ställdes på ända. Fruktansvärda saker låg i luften [...] de fann sin väg in i Black Angels” – George Crumb om sitt verk 1990.
Black Angels Numerologi
Black Angels är troligen det enda verket för stråkkvartett som inspirerats av vietnamkriget. Crumb använder sig av uttryck som rop, mässande, visslande, viskande, gong-gong, maracas och vattestämda kristallglas. Partituret har två inskriptioner: ”In tempore belli” (i krigstid) och ”Finished on Friday the Thirteenth, March, 1970” (Slutfört fredagen den trettonde mars 1970).
I Black Angels återfinns allusioner till flera tonala verk: Schuberts stråkkvartett ”Döden och Flickan” citeras i satsen Pavana Lachrymae och ekon från Schuberts kvartett återkommer också i verkets sista sida. Referenser till den medeltida hymnen ”Dies Irae” (vredens dag), återfinns vid flera tillfällen i verket, liksom citat ur Tartinis ”Djävulsdrillen”. Tonalitet och numerologi används för att symbolisera förhållandet mellan ondska och godhet och djävulen och gud.
Förutom Black Angels spelar kvartetten även två nyskrivna verk av tonsättarna Daniel Hjort och Stefan Klaverdal beställda av Aniarakvartetten med stöd av Konstnärsnämnden.
Aniarakvartetten bildades 1995 när medlemmarna fortfarande studerade på musikhögskolor runt om i Europa. Kvartetten var länge baserad i Malmö, men tre av medlemmarna är födda och uppväxta i Uppsala. Sedan ett par år är musikerna bosatta i Uppsala och Gävle och ensemblen kommer att ge flera konserter i Uppsala under säsongen 2011-2012.
Ända sedan starten har Aniarakvartetten haft ett stort intresse för samtida musik. De medverkade redan som helt nybildad med konserter och inspelningar för danska radion under festivalen Ung Nordisk Musik. Sedan dess har de tillägnats och uruppfört ett 15-tal verk för stråkkvartett varav flera spelats in på skiva. Bland tonsättare som skrivit för Aniarakvartetten kan nämnas Gunnar Valkare, Staffan Mossenmark, Daniel Nelson, Thomas Liljeholm samt Anna-Lena Laurin.