Styrelsen

Kulturföreningen Neos styrelse

Ordförande: Anna Kroeker
Sekreterare: Torbjörn Nilsson
Kassör: Henrik Frisk
Ledamot: Erik Ring